info@jahanpolymer.ir| 025-33344187|025-33343576|09126512292

به وبسایت شرکت جهان پلیمر قم خوش آمدید

جزئیات خبر و مقاله

تعریف رنگ کلاه های ایمنی در آمریکا

شوربختانه در کشور ما استاندارد در مقام تعریف و تأیید برخی موارد باقی مانده است و ایران به دلیل وارداتی بودن کشور، فقط در حال استفاه از تعریف های دیگران در امر استاندارد سازی است.

در ادامه استانداردهای کلاههای ایمنی در آمریکا را که استانداردی برای تمامی سایت ها و کارگاههای ساخت خانه گرفته تا جاده و کارخانه صادق است را مرور می کنیم. این موارد از درسهای ایمنی در حمل و نقل آمریکا است که برای رانندگان حمل های ویژه و کسانی که از ماشین های راه سازی استفاده می کنند کاربرد دارد.

کلاه ایمنی سفید: برای مهندسان، مدیران پروژه و سوپروایزرها استفاده می شود.

کلاه آبی: برای برق کاران، نجاران و کلیه تکنسین های فنی بکار می رود

کلاه قرمز: برای آتشنشان ها می باشد.

کلاه سبز: برای مامور کنترل رعایت ایمنی محل می باشد.

کلاه ایمنی خاکستری: برای بازدید کنندگان می باشد.

کلاه زرد: برای کارگران و هر نیرویی که در حال جابجا کردن تجهیزات یا استفاده از تجهیزات خاصی در ساختن آن پروژه می باشد.

کلاه قهوه ای: برای کسانی که از تجهیزات گرمایشی بالا استفاده می کنند همانند جوشکاران یا مشعل به دستان یا کسانی که قیر داغ می کنند.

شایان ذکر است که اگر سایتی کلاه ایمنی مثلن بازدید کننده را نداشته باشد، از ورود هر بازدید کننده ای مامور ایمنی جلوگیری می نماید.

بد نیست کمی استاندارد باشیم و استانداردهای خود را تعریف و رعایت نماییم.